Termeni si conditii

Bursa-de-mesteri.ro sau Bursa este un site prezent pe internet la adresa www.bursa-de-mesteri.ro, avand ca scop facilitarea intalnirii cererii cu oferta din domeniul lucrarilor casnice si reparatiilor din Romania.

Proprietarul Bursei este SC BURSE PE INTERNET SRL, J40/7870/2011 / CUI 287 04 634, B-dul Basarabia, nr. 100, bloc E2, scara D, etaj 2, ap. 34, sector 2, Bucuresti, reprezentata de Iulian Dragomir, administrator. Date de contact: office@bursa-de-mesteri.ro

Membru furnizor al Bursa-de-mesteri.ro este persoana fizica sau juridica romana care completeaza corect formularul de inscriere pe site. Membrii furnziori ai Bursei pot face oferte la cererile postate pe site de catre diverse persoane fizice si juridice (Beneficiari). De asemenea, Membrii furnizori pot vizualiza datele de contact ale celor care posteaza cereri.

Drepturile si obligatiile membrilor furnizori
Pentru a deveni Membru furnizor, o persoana fizica sau juridica romana trebuie sa completeze corect formularul de inscriere.Membrii furnizori ai Bursei au drepturile trecute in tabelul de mai jos.
Raspunderea pentru toate datele furnizate Proprietarului Bursei sau pentru informatiile publicate revine in totalitate autorilor lor.

Drepturile si obligatiile Proprietarului Bursei
Proprietarul are dreptul de a suspenda conturile Membrilor care incalca prezentul regulament.
Proprietarul Bursei se obliga sa mentina on-line site-ul pe durata abonamentului cu exceptia intreruperilor neprevazute de natura tehnica datorate furnizorului de servicii Internet sau echipamentului.
Prorpietarul Bursei nu raspunde in nicio imprejurare in raport cu datele sau informatiile publicate de membrii bursei.
Proprietarul Bursei isi rezerva dreptul de a sterge informatiile false publicate de membri, fara atentionare prealabila.

Comunicarea dintre Proprietar si Membrii Bursei se face prin mesaje email, si numai in mod exceptional, prin fax sau telefonic. Membrilor Bursei le revine raspunderea mentinerii in functiune a contului de mail declarat in fisa de cont pentru a nu putea invoca in nicio imprejurare neprimirea mesajelor Proprietarului. Limba de comunicare a mesajelor Proprietarului este romana.

Administrarea conturilor. Proprietarul Bursei isi rezerva dreptul de a nu acorda acces sau de a suspenda accesul persoanelor juridice ale caror date de identificare nu corespund cu datele ce se gasesc pe site-ul Ministerului de Finante si/sau persoanelor juridice care au efectuat orice fel de tentativa de frauda pe Bursa. Pentru perioada suspendata, proprietarul contului suspendat nu are dreptul la returnarea contravalorii abonamentului deja platit.

Modificarea regulilor de utilizare. Pentru protejarea scopului in care a fost proiectat site-ul: facilitarea intilnirii cererii cu oferta in domeniul lucrarilor casnice si reparatiilor, Proprietarul isi rezerva dreptul de a modifica regulile de utilizare fara a contraveni legilor romanesti in vigoare.

Frauda. Orice actiune intreprinsa de membri pe Bursa care poate constitui o frauda de orice fel este interzisa cu desavarsire si se soldeaza cu suspendarea definitiva a contului de acces al intreprinzatorului.